SPECIALISTER PÅ STÅLPÅLAR SEDAN 2004

Vi har i många år arbetat med att producera och utveckla stålpålar till byggnationer av bostäder, industrifastigheter, infrastruktur och grundförstärkningar. Våra stålpålar är av hög kvalitét och genom att vi producerar och lagerhåller dessa i Sverige  kan vi leverera stålpålar till våra kunder med kort leveranstid.

Stålpålen används ofta i spetsburna pålar och friktionspålar. De är lätta att kapa och skarva och därför är de lämpliga för stora djup. Vid grundläggning av lätta byggnader används slanka stålrörspålar.

Vi erbjuder både slagna stålpålar samt borrade pålar med fas.

PÅLEN
Stålpålen består av två delar. Dels själva pålröret som är basen och den kan kapas till olika längder beroende på kundens behov. Den andra delen är en hylsa som först kläms i mitten för att ge den en konisk form och för att göra den tät. Hylsan svetsas sedan fast i ena änden på pålröret. Hylsan används för att på ett enkelt sätt kunna förlänga pålen så att den när det djup som krävs för att nå berget och därav skapa stabilitet för byggnaden.
BERGSKO
I den kompletta stålpålen ingår en bergsko. Bergskon är den del som möter berget först och som ska klara av den påfrestning som då kan uppstå så att röret inte går sönder.
TOPPLATTA
Topplattan består även den av 2 olika platt stål som kapas och svetsas ihop. Denna detalj är den bit som sitter högst upp när pålen nått berget.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Pålning används i samband med byggnation av hus, vägar, järnvägar, broar, och andra anläggningsarbeten för att överföra last från ovanliggande konstruktion förbi lösa jordlager ned till bärkraftiga jordar och berg.

Huvudsyfte är att skapa en stabil undergrund för ett fundament och en framtida byggnad, samt att förstärka upp befintliga hus som idag inte står på stabil jord och då behöver grundförstärkas.

Stålpålar

VÅRA STÅLPÅLAR ÄR CE-CERTIFIERADE

Det är viktigt för oss att våra produkter är säkra och därför känns det bra att våra produkter är CE-märkta. Detta innebär att de är godkända enligt den standard som branschen kräver.

CE-märkning repaypålen